Omezení a zákaz osobního styku rodiče s nezletilým dítětem.

Domácí násilí má nemalý vliv na dětskou psychiku a celkový vývoj dítěte, ať už je dítě nepřímým účastníkem celé situace nebo je domácí násilí namířeno proti němu. Česká legislativa může v těchto případech nařídit omezení nebo zákaz styku rodiče s dítětem. Právní úpravu těchto případů naleznete v tomto článku.

Čtěte více