O projektu

Co je účelem těchto internetových stránek? Předem je nutné říci že tento web neslouží jako internetová poradna. Redakce není zastoupena psychologem nebo odborníkem na krizovou intervenci, tedy aspoň zatím. Potřebujete li pomoc, najdete ji v sekci věnované pomoci. Na těchto stránkách najdete pouze skutečné příběhy a eseje zakládající se na zkušenostech lidí, kteří žili, nebo žijí s člověkem který prodělal životní trauma v podobě deprese nebo násilí.

Posláním stránky je také upozornit na tento čím dál častější fenomén a také pokud možno motivovat lidi na základě zkušenosti jiných k řešení této těžké životní situace. Popřípadě říci lidem jak přistupovat k člověku, který trauma prodělal.

Často kladené dotazy:

Proč nejsme neziskovka?

Jeden z důvodů je, že v dnešní době nemají neziskové organizace příliš dobré jméno. Druhý důvod je pro mě osobně mnohem důležitější. Ženy, kterým jsem pomohl, mi řekly věci, které by neřekly nikomu jinému. Když jsem se zeptal na důvod, odpověděly, že nejsem anonymní neziskovka, ale skutečná osoba z masa a kostí.

Proč to nedělám sám?

Často se mě ptají, proč mám u projektu, který jsem založil a který financuji celý ze své kapsy, ještě kolegyni Marušku. Maruška totiž zvládá věci, které já neumím. Jednou z věcí je určitě kvalitně pravopisně psát. Další věc je, že má vlohy na to řešit administrativu a další věci, ve kterých já plavu.

Já jsem lepší spíše v práci v terénu, a protože už teď jsem na hraně své kapacity, chci se věnovat pouze práci na pomoci ženám v depresích anebo v domácím násilí. Proto je se mnou kolegyně Maruška, která řeší tu úřední část, a já řeším tu více nepříjemnou komunikaci s lidmi, co „nejsou v pohodě“, na což se Maruška necítí. Navíc všechny ženy, které díky tomu odešly třeba od partnera, jsou rády, že jim pomohl právě muž.

Na co použijeme peníze?

Peníze budou použity na zaplacení životních nákladů, abych mohl věnovat čas práci v terénu a publikování. Dále na tisk propagačních materiálů, cestovné po přednáškách, tisk samolepek a další věci, které budou sloužit k prevenci domácího násilí. Časem bychom rádi pořídili nějakou techniku, ale to zatím není třeba, foťák a diktafon již máme.