Oběť domácího násilí a právo na bezplatnou právní pomoc

Pokud se chtějí vymanit z koloběhu domácího násilí, musí v sobě jeho oběti najít velkou vnitřní sílu nejen proto, aby začaly svou situaci řešit, ale i k tomu, aby ji dokázaly dovést až do konce. Tito lidé často nezačnou domácí násilí řešit včas i proto, že se bojí, že budou na svůj boj sami. Mnohdy ani neví, jak začít. V tomto článku se pokusím ukázat obětem domácího násilí, že mají nárok na pomoc s řešením jejich životní situace.

Čtěte více

Omezení a zákaz osobního styku rodiče s nezletilým dítětem.

Domácí násilí má nemalý vliv na dětskou psychiku a celkový vývoj dítěte, ať už je dítě nepřímým účastníkem celé situace nebo je domácí násilí namířeno proti němu. Česká legislativa může v těchto případech nařídit omezení nebo zákaz styku rodiče s dítětem. Právní úpravu těchto případů naleznete v tomto článku.

Čtěte více