• Helena J.

    První díl dalšího příběhu domácího násilí, který vyvrací, že se domácího násilí dopouštějí pouze nevzdělaní lidé. Vzhledem k tomu, že se tento případ zatím stále řeší, je změněno i jméno osoby. Kvůli délce je příběh rozdělen na dvě části.

  • Strach

    Jedna z nejstarších emocí, kterou máme ve svém mozku zakódovanou, je strach. Tato emoce nám dokáže zachránit život, a to díky povelům, které ovládá. Strach je dobrý sluha, ale zlý pán v případě, že je strach programován jako obrana před útokem, který jako útok ani zamýšlen nebyl.