• Táňa

    Tento příběh je jiný. Zobrazuje domácí násilí z pohledu rodiče. Konkrétně z pohledu maminky, jejíž dcera prošla domácím násilím.

  • Komunikace

    Tento text se netýká domácího násilí, ale komunikace ve vztazích. Neboť ta vám pomoci odhalit třeba počínající deprese, popřípadě problém, který může k depresi vést.