• Strach

    Jedna z nejstarších emocí, kterou máme ve svém mozku zakódovanou, je strach. Tato emoce nám dokáže zachránit život, a to díky povelům, které ovládá. Strach je dobrý sluha, ale zlý pán v případě, že je strach programován jako obrana před útokem, který jako útok ani zamýšlen nebyl.

  • Knihy, které pomohou

    Web nebatsemluvit.cz je zaměřen také na to, jak komunikovat se ženami, kterým se podařilo z domácího násilí dostat, nebo se ženami, které v něm stále ještě jsou. V tomto článku vám doporučím tři knihy, které mohou být značně nápomocné v případě, že chcete partnerce pomoci postavit se zpátky na nohy.