Oběť domácího násilí a právo na bezplatnou právní pomoc

Pokud se chtějí vymanit z koloběhu domácího násilí, musí v sobě jeho oběti najít velkou vnitřní sílu nejen proto, aby začaly svou situaci řešit, ale i k tomu, aby ji dokázaly dovést až do konce. Tito lidé často nezačnou domácí násilí řešit včas i proto, že se bojí, že budou na svůj boj sami. Mnohdy ani neví, jak začít. V tomto článku se pokusím ukázat obětem domácího násilí, že mají nárok na pomoc s řešením jejich životní situace.

Čtěte více

Kdo není násilník?

Na internetu najdeme spoustu článků, které popisují, jak poznat násilníka. Ale ani jeden o tom, jak se pozná partner, který násilníkem není. Paradoxem je, že takový partner se už od začátku nechová jako vysněný princ z pohádky a má některé vlastnosti, které nám připadají nepříjemné. Pokud však tyto vlastnosti nepřijímáme, jednáme tak pouze z důvodu, že nejsme připraveni na vztah se skutečným partnerem a díky strachu z překročení vlastního stínu tedy hledáme spíše pohádkové prince nekonfliktního typu, za jejichž slupkou se ale často skrývá násilník už od začátku, anebo se jím často tento partner stane poté, co mu ze strachu nenastavíte hranice z vaší strany.

Čtěte více

Omezení a zákaz osobního styku rodiče s nezletilým dítětem.

Domácí násilí má nemalý vliv na dětskou psychiku a celkový vývoj dítěte, ať už je dítě nepřímým účastníkem celé situace nebo je domácí násilí namířeno proti němu. Česká legislativa může v těchto případech nařídit omezení nebo zákaz styku rodiče s dítětem. Právní úpravu těchto případů naleznete v tomto článku.

Čtěte více