Kdo není násilník?

Na internetu najdeme spoustu článků, které popisují, jak poznat násilníka. Ale ani jeden o tom, jak se pozná partner, který násilníkem není. Paradoxem je, že takový partner se už od začátku nechová jako vysněný princ z pohádky a má některé vlastnosti, které nám připadají nepříjemné. Pokud však tyto vlastnosti nepřijímáme, jednáme tak pouze z důvodu, že nejsme připraveni na vztah se skutečným partnerem a díky strachu z překročení vlastního stínu tedy hledáme spíše pohádkové prince nekonfliktního typu, za jejichž slupkou se ale často skrývá násilník už od začátku, anebo se jím často tento partner stane poté, co mu ze strachu nenastavíte hranice z vaší strany.

Čtěte více

Omezení a zákaz osobního styku rodiče s nezletilým dítětem.

Domácí násilí má nemalý vliv na dětskou psychiku a celkový vývoj dítěte, ať už je dítě nepřímým účastníkem celé situace nebo je domácí násilí namířeno proti němu. Česká legislativa může v těchto případech nařídit omezení nebo zákaz styku rodiče s dítětem. Právní úpravu těchto případů naleznete v tomto článku.

Čtěte více