Texty

BDSM vs. domácí násilí

Mezi těmito dvěma termíny jsou dost zásadní rozdíly. Pro obě situace použijeme slovo násilí, i když v jednom případě se jedná o praktiku za účelem ublížit a oběť poškodit i psychicky, ve druhém případě je násilí použito k vyvolání rozkoše.

Ovšem pozor! To, že má někdo rád BDSM praktiky, neznamená, že se nemůže stát obětí domácího násilí. Osoba vyhledá partnera právě za účelem praktikování BDSM, ale vztah se pak změní v domácí násilí a rozkoš jako taková ustupuje do pozadí a nastupuje psychické trauma.

První a základní věc je, že osoba, na které je prováděno domácí násilí, nemá možnost volby a je vystavena násilí nečekaně a nemá možnost jej zastavit. Oproti tomu při samotné BDSM praktice je předem jasné, kdy celá akce začne a kdy nastane její konec. Na rozdíl od domácího násilí je při BDSM nastavené takzvané stop slovo, na které partner reaguje okamžitým ukončením činnosti, kterou provádí. A to i v případě, kdy praktiku začne nečekaně (bondage například) a partner jí není nakloněn. V případě domácího násilí se tohle neděje.

Při BDSM praktikách je bolest prováděna specifickým způsobem a nemusí se jednat jen o známé údery bičíkem. Při této činnosti je také nutná aspoň částečná znalost anatomie, protože při praktikování BDSM není účelem ublížit partnerovi a způsobit mu fatální následky. Bolest je tedy praktikována jen na určitých částech těla, nevratná poškození těla nejsou žádoucí, a pokud k nim dojde, je to vždy plánováno dopředu, a osoba, na které je toto prováděno, s tím vždy souhlasí.

Naproti tomu domácí násilí nemá při způsobování bolesti žádná pravidla a často u něj dochází ke zraněním, která jsou nevratná a v extrémních případech vedou až ke smrti oběti.

Při BDSM praktikách samotná bolest a její působení vedou k vyvolání rozkoše a osoba, na které je BDSM praktikováno, si celou akci užívá. Ta může skončit dosažením orgasmu, popřípadě dalším sexuálním aktem, který je dobrovolný.

Při domácím násilí bolest vede k ponížení oběti a psychickému traumatu. Nedochází k prožitku rozkoše a činnost může skončit nedobrovolným sexuálním aktem, který je českým trestním zákonem 40/2009 Sb. klasifikován jako znásilnění.

Hlavní rozdíl mezi BDSM a domácím násilím je tedy ve vnímání bolesti a dobrovolnosti. A pokud vás někdo, o kom víte, poprosí o pomoc, protože je obětí domácího násilí, rozhodně pomoc neodmítejte argumentem: „Však to máš rád/a, tak kde je problém?“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *